Vækst kræver værdier

Vores klæbeforbindelser indeholder mange ingredienser

Den øgede globalisering giver også Lohmann særdeles lovende muligheder. Muligheder, som vi vil udnytte aktivt og målrettet. Lohmann-gruppen har de bedste forudsætninger for at realisere dette: en 165 år lang tradition, overbevisende klæbeforbindelser og ikke mindst – medarbejdere, som handler ud fra klare værdier.

Accountability

Vores virksomhed kendetegnes ved forpligtelse og pålidelighed. Grundlaget for dette er, at der gives plads til reflekterede og kompetente beslutninger. Vores handlinger udgår fra hver medarbejders personlige ansvar. Vi taler ikke blot om ansvar - vi handler også derefter.

Entrepeneurship

Virksomhedsfremmende handlinger skaber forudsætningen for konstant vækst. Vi fremmer risikovillighed og gåpåmod samt det selvstændige initiativ hos vores medarbejdere. Vores virksomhed er på alle niveauer båret af en strategisk tankegang og viljen til at gå nye veje. 

Global Thinking

Vi ser verden som et netværk. Vores globale forbindelser og forretninger sikrer gruppens vækst og vores konkurrenceevne. Vi tager altid hensyn til globale udviklinger – også når vi handler lokalt. Vi går overalt i verden ind på vores kunders krav og fremmer det interkulturelle samarbejde i teams på tværs af lokaliteter. 

Performance

Vores medarbejderes villighed til at yde en indsats sikrer vores høje ydeevne og udgør en afgørende konkurrencefaktor. Vi forfølger konsekvent vores ambitiøse mål og genererer løsninger til dig med fokus på merværdi. Hertil hører en tydelig og klar kommunikation. 

Trust

Tillid danner grundlaget for et kreativt og fremadrettet arbejde. Kun som et team har vi succes, og derfor garanterer Lohmann åbenhed og tolerance. Vi står åbent frem med vores meninger, giver omfattende information og fremmer tænkemåder og handlinger på tværs af områder. Vi plejer et tillidspræget samarbejde med alle vores interessenter.