Tillväxt kräver värderingar

Våra limförband har flera ingredienser

Den tilltagande globaliseringen erbjuder goda möjligheter även för Lohmann. Möjligheter som vi aktivt och målinriktat vill utnyttja. Lohmann-gruppen har de allra bästa förutsättningarna för detta: en 165-årig tradition, övertygande limförband och inte minst – medarbetare som agerar efter tydliga värderingar.

Accountability

Förbindlighet och pålitlighet är två egenskaper som utmärker vårt företag. Grunden för detta är utrymme för självmedvetna och kompetenta beslut. Det individuella ansvaret är centralt i vårt agerande. Vi pratar inte bara om ansvar, vi agerar även ansvarsfullt.

Entrepeneurship

Att agera företagsmässigt är förutsättningen för kontinuerlig tillväxt. Vi främjar risktänkande och handlingskraft, liksom egna initiativ hos våra medarbetare. Strategiskt tänkande och viljan att välja nya vägar är viktiga beståndsdelar i vårt företag, på alla nivåer.

Global Thinking

För oss är världen ett nätverk. Våra relationer och affärer över hela världen säkerställer både tillväxten för vår koncern och vår konkurrenskraft. Vi tar alltid hänsyn till den globala utvecklingen, även när vi agerar lokalt. Vi är alltid lyhörda inför våra kunders krav, över hela världen, och främjar det interkulturella samarbetet i anläggningsöverskridande team. 

Performance

Våra medarbetares stora beredskap att prestera garanterar vår höga prestationsnivå och är en avgörande konkurrensfaktor. Vi eftersträvar konsekvent våra ambitiösa mål och skapar lösningar som ger mervärde för dig. Till detta hör även en transparent och klar kommunikation. 

Trust

Förtroende är grunden för ett kreativt och framåtsträvande arbete. Eftersom vi bara kan vara framgångsrika som ett team, står Lohmann för öppenhet och tolerans. Vi är öppna med våra åsikter, sprider omfattande information och främjar tänkande och agerande över flera områden. Vi för ett samarbete baserat på förtroende med alla våra intressegrupper.