Imprint Lohmann Nordic

Lohmann Danmark ApS (Gørløse), Lohmann Sverige AB (Malmö)

Lohmann Danmark ApS

Kurreholmvej 33E

DK-3330 Gørløse

Tel. +45 48106080

Fax: +45 48106081

Company's registration:CVR 283 212 44

VAT: DK26737095

Managing Director Lohmann Nordic:

Thomas K. Hjorth

Lohmann Sverige AB

Jörgen Kocksgatan 65 A

SE-211 20 Malmö

Tel.: +46 46209 560

Fax: +46 46209 563 

Tax registration No.: 556619-8296

VAT: SE556619829601

Copyright

Alla rättigheter förbehållna. Text, bilder, grafik, ljud, animationer och videos samt deras placering på Lohmanns webbsidor omfattas av upphovsrättslagen och andra skyddslagar. Innehållet på denna webbsida får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål. Några av Lohmanns webbsidor innehåller dessutom bilder som omfattas av tredje parts upphovsrätt.

Varumärkeslista

Såvida inget annat anges är alla varumärken på Lohmanns webbsidor varumärkesrättsligt skyddade. Detta gäller särskilt för Lohmanns varumärken/produkter, företagslogotyper och emblem. De varumärken/produkter och enskilda delar av dessa som används på våra sidor är immateriell egendom som tillhör Lohmann GmbH & Co KG, Neuwied, Tyskland.

Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

Denna webbsida har sammanställts med största möjliga noggrannhet. Trots detta kan Lohmann GmbH & Co KG inte garantera att den information som ges är felfri eller korrekt. Lohmann GmbH & Co KG ansvarar inte för skador som uppkommer direkt eller indirekt genom användning av denna webbsida, om inte dessa beror på uppsåt eller grov försumlighet från Lohmanns sida.

Eftersom Lohmann GmbH & Co. KG inte har någon påverkan på innehåll på eller framställning av länkade sidor eller sidor till vilka deras länkar leder, tar Lohmann GmbH & Co. KG avstånd från deras innehåll och betraktar det inte som sitt.

Licensrätt

Den immateriella egendom som Lohmanns webbsida innehåller, som patent, varumärken/produkter och upphovsrätter, är skyddad. Genom denna webbsida utfärdas ingen licens för användning av Lohmanns eller tredje parts immateriella egendom.

Rättslig information

Lohmann GmbH & Co KG gläder sig åt ditt besök på denna webbsida och ditt intresse för produkterna. Samtliga personliga data som insamlas på webbsidan för Lohmann GmbH & Co KG sparas och behandlas endast för din individuella rådgivning eller för utskick av produktinformation eller serviceerbjudanden. Lohmann GmbH & Co KG säkerställer att dina uppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Företagsledning
Elmar Boeke, Martin Schilcher

Ledning Marketing, kommunikation & PR
Dipl. Ing. Ralph Uenver; Christina Barg-Becker M.A.

Adress
Irlicher Straße 55
56567 Neuwied/Tyskland

Telefon: +49 (0)2631 340
Telefax: +49 (0)2631 34 66 61
E-post: info@lohmann-tapes.com

VAT-nr.: DE 149 511 906

Lohmann GmbH & Co. KG
56504 Neuwied/Tyskland
Kommanditbolag med säte i Neuwied, Tyskland
Tingsrätt: Montabaur HRA 10131

Företag med personligt ansvar
Lohmann Verwaltungs-GmbH med säte i Neuwied, Tyskland
Tingsrätt: Montabaur HRB 10454

Dataskydd

 1. Allmänt

  GmbH & Co KG ansvarar för webbplatsen http://www.lohmann-tapes.com/. Företaget representeras av de verkställande direktörerna Elmar Boeke Martin Schilcher Irlicher straße 55 56567 Neuwied, momsregistreringsnummer enligt § 27a tyska momsskattelagen: DE 149 511 906, telefon +49 2631 34-0, e-post: info@lohmann-tapes.com (nedan kallat: Lohmann). Om Lohmann samlar in data görs detta i enlighet med relevanta bestämmelser i den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetzes) samt lagen om telemedier (Telemediengesetz).

 2. Insamling av anonyma uppgifter

  Åtkomstdata/serverloggfiler

  Leverantören (eller dennes Internetleverantör) samlar in uppgifter varje gång någon bereder sig åtkomst till erbjudandet (i form av så kallade serverloggfiler ). Till åtkomstdata hör följande: Namn på den begärda webbsidan, fil, datum och tid för åtkomst, överförd datamängd, meddelande om utförd nedladdning, typ av webbläsare och version, användarens operativsystem, hänvisnings-URL (den tidigare besökta webbplatsen), IP-adress och den begärande leverantören. Leverantören använder logguppgifterna för statistiska utvärderingar i syfte att driva, säkra och optimera erbjudandet. Leverantören förbehåller sig rätten att senare kontrollera loggade data, om det finns konkreta skäl att hysa skälig misstanke om olaglig användning.

  Integrering av tjänster och innehåll från tredje part

  Det kan förekomma att innehåll från tredje part integreras inom detta onlineerbjudande, exempelvis videor från YouTube, kartor från Google Maps, RSS-flöden och grafik från andra webbplatser. Detta förutsätter alltid att den som tillhandahåller sådant innehåll (nedan kallad "tredje part") får del av användarens IP-adress. Utan IP-adressen kan tredje part inte skicka innehåll till användarens webbläsare. Det krävs en IP-adress för att presentera detta innehåll. Vi strävar efter att endast använda sådant innehåll vars respektive leverantör enbart använder IP-adressen för att leverera innehållet. Dock har ingen kontroll över om tredje part sparar IP-adressen för exempelvis statistiska ändamål. I den mån detta är känt för oss upplyser vi användaren härom.

  Google Analytics

  Detta erbjudande använder sig av Google Analytics, en webbanalyseringstjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder s.k. "cookies", textfiler som sparas på användarens dator och som gör det möjligt att analysera hur webbsidan används. Den information om hur användaren använder webbsidan, vilken genereras av cookien, överförs normalt till en av Googles servrar i USA och sparas där. Om man aktiverar IP-anonymisering på denna webbsida förkortas användarens IP-adress av Google i något av EU-länderna eller i andra avtalsländer inom den europeiska handelszonen. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till USA och förkortas där. Denna webbsida har IP-anonymisering. På uppdrag av den driftansvarige för denna webbsida kommer Google att använda denna information för att utvärdera hur användaren använder denna webbsida, för att sammanställa rapporter om aktivitet på webbsidan samt leverera andra tjänster om hur webbsidan används och om internetanvändning till den driftansvarige för webbsidan.

  Den IP-adress som din webbläsare har förmedlat, inom ramen för Google Analytics, kommer inte att kopplas samman med andra data hos Google. Användarna kan förhindra att cookies sparas genom en inställning i webbläsaren. Men om man gör det kan det hända att inte alla funktioner på webbsidan kan utnyttjas helt. Som användare kan man emellertid förhindra att de data som lagras i cookien, och som berör din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress), registreras eller bearbetas av Google. Detta sker genom att man laddar ner och installerar ett tillägg till webbläsaren (tillägget finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Mer information om detta hittar du i den allmänna informationen om Google Analytics och dataskydd. Vi vill understryka att Google Analytics, på denna webbsida, har utökats med koden "gat._anynomizelp();", för att kunna garantera anonymiserad registrering av IP-adresser (så kallad IP-masking).

  Insamling av personuppgifter

  Lohmann använder lagrade data från användaren, alltså personuppgifter, endast för att fullgöra avtalsförpliktelserna och i den utsträckning som detta anges frivilligt. Lohmann delar inte personuppgifter som användarens hemadress eller e-postadress med tredje part utan uttryckligt medgivande från användaren, ett medgivande som när som helst kan återkallas.

 3. Cookies

  Den här webbsidan använder ”cookies” som används för att göra vår webblats mer användarvänlig, effektivare och säkrare – till exempel när det handlar om att påskynda navigeringen på vår webbsida. Dessutom tillåter cookies oss att mäta frekvensen av sidvisningar och allmän navigation. Cookies är små textfiler som lagras i ditt datorsystem. Vi vill påpeka att en del av dessa cookies överförs från vår server till ditt datorsystem, vilket till störst del handlar om så kallade ”session-cookies”. ”Session-cookies” kännetecknas av att de raderas från hårddisken automatiskt vid slutet av webbläsarsessionen. Andra cookies lagras på din dator, vilket gör det möjligt för oss att känna igen ditt datorsystem vid nästa besök (s.k. permanenta cookies). Naturligtvis kan du avvisa cookies när som helst, om din webbläsare tillåter detta. Observera att vissa funktioner på denna webbplats eventuellt inte kan, eller endast delvis kan, användas om du har ändrat inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter cookies (från vår webbplats). 

 4. Rätt till information, rättelse, spärrning och radering

  Användaren har alltid följande rättigheter vad gäller de egna personuppgifterna, rättigheter som kan utövas kostnadsfritt:

  a) Information: om de personuppgifter som finns sparade om dig, deras ursprung och de mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna eventuellt vidarebefordras till samt syftet med datalagringen.

  b) Rättelse: av felaktiga uppgifter som sparats

  c) Spärrning: uppgifter som är omtvistade eller som inte längre behövs, men som ändå måste sparas.

  d) Radering: uppgifter som inte längre behövs, om det inte finns ett krav på att dessa måste sparas.

  e) Invändning: mot användning och överföring av dina uppgifter i reklam-, marknadsförings- och undersökningssyfte och mot behandling och användning av personuppgifter som samlats in om användaren utifrån motstridande personliga förhållanden,

  f) Återkallande av ett sådant tillstånd för behandling och användning av uppgifter som inte krävs på grund av en lag som äger företräde eller för att omedelbart hantera ett befintligt avtalsförhållande. Om användaren har för avsikt att utöva följande rättigheter kan personen vända sig via post, fax eller e-post till Lohmann på den adress som anges i punkt 1. Alternativt kan användaren skriva till den adress som anges i avsnitt 8.

 5. Facebook

  På dessa webbsidor används insticksprogram från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Om du använder sidor på vår Internetdomän med ett sådant insticksprogram skapas en anslutning till Facebook-servern och insticksprogrammet genom att ett meddelade skickas till din webbläsare på webbplatsen. De av våra webbsidor som du har besökt överförs till Facebook-servern. Om du är inloggad som medlem på Facebook delar Facebook denna information på din personliga Facebook-användarkonto. Vid användning av insticksfunktioner (t.ex. när du klickar på "Gilla"-knappar, skriver en kommentar) kopplas denna information också till ditt Facebook-konto. Du kan förhindra detta genom att logga ut innan du använder insticksprogram. Mer information om insamling och användning av uppgifter via Facebook, samt om dina rättigheter och möjligheter att skydda din integritet, finns i integritetspolicyn för Facebook.

 6. Twitter

  Twitter är ett program för mikrobloggning. Det definieras även som ett socialt nätverk eller en (helt eller delvis) offentlig dagbok på nätet. Företag och medier använder Twitter som en plattform för att sprida nyheter. Om Twitter-knappen aktiveras fram av en registrerad användare kan användaren "twittra" sidan visare och dessutom lägga till en personlig text som är upp till 140 tecken lång. Twitter samlar in personuppgifter om användarna och delar dessa med tredje part. Twitter ser denna information som en tillgång och förbehåller sig rätten att sälja den om företaget byter ägare. För närvarande är det oklart om Twitter-knappen även överför personuppgifter från webbplatsbesökare som inte är Twitter-medlemmar till Twitter.com.

 7. Kontaktperson för dataskyddsfrågor

  S&L ITcompliance GmbH, Klaus Keuker, t Florinstraße 18, 56218 Mülheim-Kärlic, kkeukert@sul-itcompliance.de
07.12.2016