CODE OF CONDUCT

VÅR VISION FÖR LEVERANTÖRER OCH ANDRA INTRESSENTER

Lohmans ”Supplier Code of Conduct” är baserad på den allmänna Lohmanns ”Code of Conduct” och anger minimikrav och förväntningar gällande etiskt uppförande av leverantörer till företag som ingår i Lohmann Tape Group (nedan kallad ”Lohmann”). Dessa regler gäller för alla leverantörer och underleverantörer till Lohman och alla andra leverantörer av varor och tjänster till Lohmann, oavsett var företaget är baserat (nedan kallad ”leverantörer”). Lohmann förbehåller sig rätten att säga upp affärsrelationer med leverantörer som inte följer dessa riktlinjer och standarder.

Som ett internationellt företag har Lohmann Tape Group ständig kontakt med många olika människor och organisationer och därmed också med företrädare för de mest skilda intressen. Vårt företags utveckling och framgång beror på hur våra medarbetare beter sig i sin vardag. Som företag har vi därför beslutat vad som är viktigt för oss, hur vi gör affärer och hur vi uppfattas.