Ett företag – ändlösa fördelar

Årtionden av kompetens inom limförband med värderingar och innovation

Som internationella limexperter har vi sedan flera år tillbaka och i flera branscher bevisat att man alltid kan förvänta sig högsta kvalitet från Lohmann. Vårt namn står för flera årtiondens kompetens inom limförband, innovativ utveckling, moderna tillverkningsprocesser och konsekvent kundorientering.

Företagsgruppen Lohmann har över 1 800 medarbetare runt om i världen som alla arbetar utifrån fastställda värderingar, varje dag. Dessa värderingar gör oss till en pålitlig partner som lovar framgång. Även för dig.

Link_Umweltschutz_376x140.jpg

Miljöskydd

Lohmann söker ständigt efter innovation och framsteg. Vi är emellertid alltid medvetna om ansvaret för natur och miljö och erbjuder endast högkvalitativa produkter över hela världen som kan tillverkas, transporteras, användas och avfallshanteras på ett sätt som är i ansvarsfull samklang med människa och miljö.

mer...

Linkbild_IMG_Zertifikate_376x140.jpg

Certifieringar

Hos Lohmann får du testad kvalitet. Inte bara tillverkningen av våra tejper är certifierad, utan även vårt miljöhanteringssystem liksom tillverkningen under clean room-omständigheter. Lohmanns anläggningar världen över utsätter sig för omfångsrika tester. På så vis kan du lita på oss.

mer...

Link_Code-of-Conduct_376x140.jpg

Uppförandekod

Uppförandekoden är för Lohmann en bindande beteenderiktlinje för alla områden, både inom företaget och vid externa samarbeten.

Mer...

Link_Historie_376x140.jpg

Historia

Lohmann är en av världens ledande limtillverkare. Under 1800-talets mitt lades den första stenen för vårt företag. Läs mer om hur vi under 160 år har blivit det företag som vi är idag.

mer...

IMG_Linkbild_Kontakte_V1_376x140.jpg

Kontakter

Vi har dotterbolag världen över så vi finns alltid nära till hands. Våra internationella adresser hittar ni här.

mer...